workshop knižnej tvorby pre deti  KD_01 

 TERMÍN:  13. január 2018 (sobota, 14 – 16:30 hod.)

MIESTO:   ateliér Alstrova 6, Bratislava – Rača

CENA:   29,- €

 

Na stretnutie máme pripravené knižné makety*, ktoré deti dotvoria písmenkami, textami a vlastnými kresbami na originálne knižky. Tie si odnesú domov a dobrodružstvo knižného tvorenia môže pokračovať…

PRAKTICKÉ INFO

Workshop je vhodný pre deti vo veku 8-15 rokov s kladným vzťahom ku knižkám a tvorivej hre. V cene sú pomôcky, materiál a maketa knihy (*kniha s bielou obálkou a prázdnymi stránkami – bez textu a obrázkov, rozmery 20 x 20 cm).

PRIHLÁŠKY                

Už je po termíne, nedá sa prihlásiť. Ak máte záujem o workshop v budúcnosti, napíšte na doleuvedenú adresu.

LEKTORKA 

Mgr. art. Lívia Kožušková, Art D. – výtvarníčka, grafička a knižná ilustrátorka. Má bohaté skúsenosti s kreatívnou prácou s deťmi rôzneho veku.

KONTAKT                                                  

 Tel.: 0904 100 767

liviakozuch@gmail.com