Akceptácia zamestnaneckých poukážok a benefitov

Platby za kurzy a workshopy v  môžete realizovať aj formou zamestnaneckých benefitov systému BENEFIT PLUS ako aj poukážok spoločnosti  EDENRED Multi a Cafeteria.

O záujme uplatniť platné poukážky nás vopred informujte.