TERMÍNY: podľa dohody
MIESTO: 1/ Kreatívne centrum Nová cvernovka, Račianska 80, Bratislava
2/ AAteliér, Alstrova 6, Bratislava- Rača
CENA: */ Cenu dohodneme v závislosti od individuálneho programu, ktorý pripravíme na mieru podľa potrieb a požiadaviek uchádzača.
Lekcia trvá minimálne 2 hodiny

Ak je tvojím snom štúdium na umeleckej škole, čaká ťa talentová skúška. Intenzívna prípravka ťa dostane sa do formy vo výtvarných disciplínach a zvýši šancu uspieť.

PROGRAM

Program prispôsobujeme aktuálnym schopnostiam uchádzača a zameraniu školy (strednej alebo vysokej). Podľa toho volíme prístup aj obsah lekcií – napr. vecné kreslenie, sketchová kresba, architektonická kresba, módna kresba, grafika, portrét, maľba, modelovanie z hliny, základy dizajnu a pod. Súčasťou je konzultácia domácich prác a príprava portfólia na prijímací pohovor.

Využívame modernú metodiku vyučovania, preferujeme pozitívnu motiváciu a priateľskú atmosféru. Našou prípravou prešlo už niekoľko desiatok adeptov, ktorí uspeli na vysnených školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Pre mimobratislavských záujemcov ponúkame možnosť konzultačných stretnutí.

LEKTORKY

lekciami sprevádzajú skúsené výtvarné pedagogičky – Mgr. Pawla Šoltisová a Anka Bohatová, akad. mal.

PRAKTICKÉ INFO

Prípravku organizujeme individuálne alebo v malých skupinách do 4 účastníkov. Pomôcky a potreby na tvorbu sú v ateliéri k dispozícii v cene lekcie.

FOTOGRAFIE:

Informuj sa:

kontakt@atelieramulet.sk

0905 792122