Čchi – kung piatich zvierat v súvislostiach pentagramu

TERMÍNY: 10. október 2021 (nedeľa)
ČAS: 10- 15:30 hod.
MIESTO: Bratislava, Waldorfská škola, Wihorlatská 10
CENA: 60,- Eur

Po úspešnom workshope VEDOMÁ STOPA POHYBU s radosťou pozývame na nezávislé pokračovanie – kultiváciu pohybu a energie.

Liečebný taoistický čchi-kung piatich zvierat je jednou z tradičných metód pestovania zdravia, ktorý je užitočnou inšpiráciou pre náš uponáhľaný život.

Tento súbor cvičení bol vytvorený na princípe napodobňovania pohybu piatich zvierat

žeriava, gibona, tigra, medveďa a jeleňa. Dôraz je kladený na súlad zvierat

s piatimi prvkami a následne s piatimi telesnými orgánmi. Princíp vzťahu piatich elementov v rámci pentagramu  je známy v čínskej tradičnej filozofii aj medicíne a využíva sa na udržanie zdravia,  liečbu ochorení, v učení fengšuej a pod.

Na workshope si účastníci osvoja súbor pohybov tak, aby ich mohli praktizovať sami a utvoriť si zdravú dennú rutinu. Benefitom bude udržanie zdravia a harmonizácia psychiky.

Pre absolventov pripravujeme aj následnú inšpiráciu – kaligrafické gestá a symboly piatich zvierat, znaky pentagramu…, viac info v priebehu stretnutia.

LEKTORKA

akad. mal. Táňa Svatošová. Okrem výtvarnej tvorby sa od roku 1995 sa aktívne zaoberá cvičením čchikung a tajči. Žije v Prahe, kde vedie pravidelné cvičenia tajči a čchikungu, workshopy kaligrafie a certifikované semináre Vedomá stopa pohybu.

FOTOGRAFIE

Pozrite si foto z našich kurzov

Ak máte záujem o iný termín, napíšte nám.

INFO A PRIHLÁŠKY