Kontakt 2017-12-15T11:04:55+00:00

KONTAKT

Ak máte otázky alebo nápady, napíšte nám:

kontakt@atelieramulet.sk

alebo zavolajte:

0905 792 122

Sledujte náš Facebook

Firemné údaje:
Pawla Šoltisová – ATELIÉR AMULET

Korešpondenčná adresa:
Líščie nivy 8, 821 08 BRATISLAVA

IČO: 32 108 915
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava od 01. 3. 1994
č. OŽP-A/2010/17442-2 č. živnostenského reg. 102-7817