nakresli portrét podľa obrazu alebo fotografie/ KPH2_02


TERMÍN: 4. februára, sobota / 10 -18 hod.
MIESTO: Bratislava, adresu oznámime prihláseným

CENA:      55,- €

  • ZĽAVY:    prihlásená dvojica na tento termín zaplatí spolu iba 95,- Eur
  • */ opakovaná účasť  29,- Eur
  • platbu môžete uhradiť poukážkami Benefit plus a Edenred Multi

 

Základy kreslenia sme si osvojili (alebo si na ne iba spomenuli:) na úvodnom kurze kreslenia pravou mozgovou hemisférou 1. Poďme sa spolu otvoriť novým výzvam – program pre pokračujúcich je rovnako intenzívny a inšpirujúci.

PROGRAM

Ďalší level rozvíjania kresliarskych zručností metódou kreslenia pravou mozgovou hemisférou, zameraných na zobrazovanie videnej reality doplnený o relaxačné a synchronizačné cvičenia na prepájanie hemisfér. V závere nakreslíte portrét známej osobnosti podľa obrazu alebo fotografie (podľa vlastného výberu). Do obalu vám pribudnú ďalšie kresby, materiály a certifikát.

Pozrite si foto z minulých kurzov

Všeobecné, organizačné a obchodné podmienky

KONTAKT (preferujeme e-mailovú komunikáciu)