nakresli portrét podľa obrazu alebo fotografie/ KPH2_05


TERMÍN: 6. mája 2017, sobota / 10 -18 hod.
MIESTO: Bratislava

CENA:      55,- €

  • ZĽAVY:
  • */ opakovaná účasť  29,- Eur
  • platbu môžete uhradiť poukážkami Benefit plus a Edenred Multi

 

Základy kreslenia sme si osvojili (alebo si na ne iba spomenuli:) na úvodnom kurze kreslenia pravou mozgovou hemisférou 1. Poďme sa spolu otvoriť novým výzvam – program pre pokračujúcich je rovnako intenzívny a inšpirujúci.

PROGRAM

Ďalší level rozvíjania kresliarskych zručností metódou kreslenia pravou mozgovou hemisférou, zameraných na zobrazovanie videnej reality doplnený o relaxačné a synchronizačné cvičenia na prepájanie hemisfér. V závere nakreslíte portrét známej osobnosti podľa obrazu alebo fotografie (podľa vlastného výberu). Do obalu vám pribudnú ďalšie kresby, materiály a certifikát.

PRAKTICKÉ INFO

Podmienkou účasti je absolvovanie Kurzu kreslenia pravou hemisférou 1. – základy.

Všetky predlohy, pomôcky a materiál na kreslenie budú na kurze k dispozícii.

*/ Absolventom kurzu KPH 1., 2.  umožňujeme zopakovať účasť v prípade, ak je voľné miesto (cena je uvedená hore).

 

Pozrite si foto z kurzov

Všeobecné, organizačné a obchodné podmienky

KONTAKT (preferujeme e-mailovú komunikáciu)