Project Description

bližšie k svojmu snu

Je vaším snom vhupnúť do umeleckého sveta a chcete sa prihlásiť na výtvarnú školu (strednú alebo vysokú), kde je talentová skúška súčasťou prijímacích pohovorov? Ste na správnej adrese – na individuálnej prípravke sa zoznámite s prostredím výtvarného ateliéru a pod vedením sympatického lektora sa priblížite k cieľu

Program a termíny treba dohodnúť individuálne, závisí aj od zamerania školy a aktuálnych schopností uchádzača – napr. vecné kreslenie, sketchová kresba, architektonická kresba, módna kresba, portrét, maľba, modelovanie z hliny, a pod. Súčasťou je konzultácia domácich prác a zadávanie domácich úloh.

Pre mimobratislavských záujemcov ponúkame možnosť konzultačných stretnutí (po dohode aj cez víkend) a poradenstvo cez e-mail. skype a pod.

PRAKTICKÉ INFO:

Pomôcky a potreby na tvorbu sú k dispozícii. Preferujeme individuálny prístup, program lekcií môžeme flexibilne upraviť podľa požiadaviek a potrieb záujemcov.

Vhodné pre mládež od 14 rokov.

FOTOGRAFIE

AKTUÁLNE TERMÍNY

Prehľad aktuálnych kurzov a workshopov

Ak máte záujem o kurz a nemáme vypísaný aktuálny termín, napíšte nám.